Skip to main content Skip to search

Zmeny v ORSR

Zmeny v ORSR

Potrebujete spraviť zmenu vo Vašom podnikaní? Rozširujete svoje podnikanie o nový predmet podnikania, rozšírenie poskytovaných služieb, zmena spoločníka alebo konateľa, zmena obchodného mena alebo sídla spoločnosti. Každú zmenu v s.r.o. je potrebné zaznamenať v Obchodnom registri. Zápis zmeny vo firme do Obchodného registra si vyžaduje čas a odbornú spôsobilosť. V niektorých prípadoch (prevody obchodných podielov, znižovanie základného imania) je dokonca zložitejší, než založenie firmy.

Nemáte čas ani kapacitu na vykonanie zmeny údajov v Obchodnom registri? Využite nás, my to za Vás spravíme a tak predídete komplikáciám a ušetríme čas, ktorý môžete využiť plnohodnotnejšie.