Skip to main content Skip to search

Dane a daňové poradenstvo

Profesionálne a v súlade s platnou legislatívou

 • dane z príjmov fyzických osôb
 • dane z príjmov právnických osôb
 • DPH daňové priznanie, súhrnné hlásenie, kontrolný výkaz
 • cestná daň
 • zrážková a zálohová daň
 • majetkové dane
 • daňové priznania podávame elektronicky, na základe plnej moci
 • opravné a dodatočné daňové priznania
 • registračné a zmenové formuláre
 • priebežná spolupráca s daňovým poradcom počas roku
 • zastupovanie pred štátnymi orgánmi
 • odklad daňového priznania
 • účtovné, daňové a právne poradenstvo
 • v prípade riešenia problémov osobná návšteva u klienta (celá SR)