Skip to main content Skip to search

Riziká živnosti

Riziká živnosti

Medzi výhody živnosti môžeme spomenúť napríklad:

  • o niečo jednoduchšiu administratívu ako pri s.r.o.,
  • možnosť uplatnenia si paušálnych výdavkov,
  • možnosť účtovania v systéme jednoduchého účtovníctva.

Najpodstatnejšou nevýhodou sú ale riziká, ktoré táto forma podnikania prináša.

Zákon hovorí, že fyzicka osoba – podnikateľ podniká vo vlastnom mene a na vlastný účet. V praxi sa to dá interpretovať tak, že podstata súkromnej osoby (občana) a fyzickej osoby – podnikateľa (živnostníka) sa nedá oddeliť. Hlavným dôsledkom tejto skutočnosti je, že ručenie živnostníka je neobmedzené, t.j. za všetky záväzky ručí celým svojim majetkom. Je nepodstatné, či predmetný majetok využíval pre podnikanie, či bol zaradený do obchodného majetku, alebo to bolo súkromné, osobné vlastníctvo osoby podnikateľa.

Jednoducho povedané: v prípade neúspechu v podnikaní môžete prísť o strechu nad hlavou!

Možno si poviete, že Vám sa to nemôže stať, lebo ste zodpovedný, faktúry uhrádzate vždy na čas, nemáte žiadne záväzky, nepúšťate sa do ďalších projektov pokiaľ nemáte finančné krytie – toto je ale len jedna strana mince. Podnikateľské prostredie je riskantné nielen z pohľadu klasického podnikateľského rizika, ale môžete sa stať napríklad obeťou podvodu alebo následkom neúmyselného pochybenia Vám môže byť uložená povinnosť náhrady škody. Aj z uvedených dôvodov Vám môže vzniknúť nečakaný záväzok, ktorý môže ohroziť nielen existenciu Vášho podnikania, ale existenciu a finančnú istotu Vašej celej rodiny.

Ak v čo najväčšej miere chcete eliminovať toto riziko, zvoľte si inú formu podnikania, napríklad v podobe právnickej osoby, ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Ako aj názov s.r.o. hovorí, ručenie je obmedzené a tým môžete zminimalizovať riziko ohrozenia súkromného majetku v prípade nepriaznivých alebo neočakávaných situácií.