Reklamné e-maily sa nedostávajú iba do mailových schránok fyzických osôb, často zablúdia aj do pošty ostatných firiem. Je to legálne?

Určite je vhodné si dopredu zistiť, čo je v poriadku a čo už hraničí s obťažovaním. Zasielanie reklamných e-mailov iným osobám bez toho, že by ste vopred mali od nich súhlas, je totiž zakázané. Súhlas s prijímaním reklamných e-mailov sa musí dať preukázať, rovnako ako sa dá aj odvolať. Zákon o elektronických komunikáciách však hovorí o fyzických osobách, takže pokiaľ zašlete reklamu na mail nejakej firme bez jej súhlasu, je to teoreticky v poriadku. Teoreticky preto, že ešte tu je Zákon o reklame, ktorý nerozlišuje fyzické a právnické osoby a súhlas s prijímaním reklamných e-mailov si vyžaduje. Je dobré si radšej dopredu zistiť, čo sa za reklamu považuje, pretože inak vašu činnosť môže začať vyšetrovať Slovenská obchodná inšpekcia. V nemálo prípadoch boli za nelegálne rozširovanie reklamy udelené aj finančné pokuty.