Skip to main content Skip to search

mPohoda

mPohoda je online nástroj na vystavovanie faktúr, pokladničných dokladov, objednávok či iných účtovných dokladov. Jeho obrovská výhoda je v možnosti prepojiť mPohodu s našim účtovným systémom. Doklady sú online zdieľané a tým odpadá potreba pracne preposielať Vami vystavené doklady.