Začiatok každého roka nám prináša niečo nové aj z pohľadu podnikania. Určité zmeny máme aj v roku 2019. V stručnom prehľade si prejdeme niektoré z nich.

Nahlasovanie voľných pracovných miest

Od 1. 1. 2019 je zamestnávateľ povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ohlásenie je možné urobiť rôznou formou: telefonicky, osobne, elektronicky, alebo nahláškou.

 

Vyššia minimálna mzda

Od 1. 1. 2019 sa zvýšila minimálna mzda z pôvodných 480 € na 520 €.

 

Vyššie príplatky za prácu v noci a cez víkend

Od 1. 5. 2019 sa opäť zvyšujú niektoré príplatky za prácu. Príplatok za sviatok sa nemení, avšak za prácu v sobotu dostane zamestnanec navyše 50 % a v nedeľu 100% minimálnej mzdy za hodinu. Za prácu v noci dostane navyše 40% alebo 50% minimálnej mzdy za hodinu. Závisí to od rizikovosti jeho práce.

 

Rekreačné poukazy pre zamestnancov

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov musia poskytovať nový benefit v podobe príspevku na rekreáciu. Prispieva sa na rekreáciu svojich zamestnancov na území Slovenska v sume 55 % výdavkov na rekreáciu, najviac však v sume 275 € za daný kalendárny rok.

 

eKasa

Finančná správa pripravila projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy – eKasa. Od 1.7. 2019 bude online pripojenie na finančnú správu povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stanú online registračné pokladnice (ORP). Pokladnicou však už bude môcť byť nielen klasická ERP, ale aj tablet, mobil, počítač či VRP, samozrejme až po certifikácii tohto zariadenia.

V prípade, že ste nový podnikateľský subjekt a chcete pokladnicu, tak od 1. 4. 2019 už musíte používať eKasu.

 

Nahlasovanie zamestnancov 2. pracovnej kategórie

Od roku 2019 musia zamestnávatelia každoročne do 15. januára v elektronickej podobe oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu, ktorá je zaradená do druhej pracovnej kategórie. Oznamuje sa stav k 31. decembru predchádzajúceho roka. Prvé nahlásenie za rok 2018 stačí podať k 30. 6. 2019.

 

Vyššie odvody pre SZČO

Od 1.1.2019 bude SZČO (živnostník) povinný platiť minimálne mesačné odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 158,12 € táto suma sa zvýšila o necelých 7 €.  Minimálny mesačný preddavok na zdravotné poistenie je 66,78 €, čo predstavuje zvýšenie o necelé 3 €.

 

Obchodné reťazce – osobitný odvod

Obchodné reťazce budú odvádzať 2,5% z čistého obratu za obdobie troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Týka sa to tých reťazcov, v ktorých aspoň 25% čistého obratu pochádza z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi a majú prevádzky minimálne v 15% všetkých okresov.

Ďalší prehľad zmien Vám prinesieme v nasledujúcom príspevku o týždeň.