Každý rok prinesie do podnikania nejaké zmeny, a výnimkou nie je ani rok 2018. Pokiaľ ich včas zaregistrujete, vyhnete sa mnohým nepríjemnostiam.

V roku 2018 podnikatelia siahnu trochu hlbšie do vrecka. Minimálna hodinová mzda dosiahla sumu 2,75 eur a výška minimálnej mzdy stúpla na 480 eur. Zmena sa dotkla aj odvodov, a tak si mesačne zaplatíte minimálne 151,16 eur za sociálne odvody a minimálne 63,84 eur utratíte mesačne na preddavky do zdravotnej poisťovne. Sociálna poisťovňa si pripravila nové pravidlá aj na prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov, radšej si to dopredu naštudujte. Moderná doba si automaticky vynucuje elektronickú komunikáciu s úradmi, zvlášť pri platení daní alebo prihlasovaní zamestnancov do registra zamestnancov. Na to bude potrebný občiansky preukaz s elektronickým čipom, bezpečnostný osobný kód a PIN kód a, samozrejme, čítačka čipových kariet. Aby si vašu činnosť mohli kompetentné úrady overiť aj spätne, predĺžila sa lehota na archivovanie účtovných dokladov na desať rokov. Zmena sa týka aj dokumentov, ktorým koncom roka 2017 ešte neuplynula doba archivácie päť rokov.